ProNails Poland

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PRONAILS

Beautifull Story sp. z o.o. zobowiązuje się chronić Twoją prywatność jako jednego z naszych klientów, potencjalnych klientów, dostawców, kandydatów do pracy i odwiedzających naszą stronę internetową (www.pronails.pl) lub naszego sklepu internetowego (pronails.sklep.pl) i zobowiązuje się do informowania o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz aby poznać prawa, które masz w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Beautifull Story sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowania spółki: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul. Wileńska 35, 03-414 Warszawa adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 72 72 73 303.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Beautifull Story Sp. z o.o. przetwarza i przechowuje kilka typów danych osobowych, w zależności od tego czy jesteś klientem, potencjalnym klientem, dostawcą, wnioskodawcą lub odwiedzającym naszą witrynę. Dane osobowe, które przetwarzamy w zależności od Twojej relacji z Beautifull Story Sp. z o.o.:

Klienci

• dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
• cechy osobiste (takie jak płeć)
• profesjonalne informacje (takie jak firma, tytuł / funkcja, dział, strona internetowa)
• obszary zainteresowań zawodowych
• działania i wydarzenia
• informacje o świadczonych przez nas usługach
• informacje finansowe i szczegóły dotyczące konta (takie jak numer VAT, numer rachunku bankowego, dane rachunku, historia kredytu, informacje o wiarygodności kredytowej i inne informacje finansowe)
• zdjęcia i nagrania wideo na imprezach
• preferencje marketingowe, działania marketingowe i opinie klientów

Potencjalni klienci

• dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
• profesjonalne informacje (takie jak firma, tytuł/funkcja, dział, strona internetowa), numer VAT dostawcy
• informacje finansowe i szczegóły dotyczące rachunku (takie jak numer VAT, numer rachunku bankowego, dane rachunku, historia rachunku, informacje o wiarygodności kredytowej i inne informacje finansowe)
• informacje umożliwiające nam otrzymywanie od Ciebie produktów i / lub usług
• informacje o aktywności online (takie jak informacje z korzystania z naszej witryny internetowej)
• dodatkowe informacje z innych źródeł (np. z publicznie dostępnych źródeł informacji)

Osoby ubiegające się o pracę • dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
• dane osobowe (np. data urodzenia)
• informacje o stanowisku, o które się ubiegasz
• umiejętności językowe
• edukacja i trening
• życiorys
• motywacja

 

3.Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Korzystając z naszej Witryny, nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam żadnych Danych Osobowych. Sprawdź nasze zasady dotyczące plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wyłączyć śledzące pliki cookie podczas przeglądania. Jednakże, aby skorzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej, zostaniesz poproszony o udostępnienie niektórych Danych Osobowych.

 1. Formularz kontaktowy .
  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej, zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, adres IP).
 2. Subskrypcja newslettera.
  Jeśli subskrybujesz nasze biuletyny, zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, kod pocztowy, kraj, twój adres IP i preferencje językowe)
 3. Rejestracja wydarzenia.
  Jeśli zarejestrujesz się w którymś z organizowanych przez nas wydarzeń (takich jak imprezy na świeżym powietrzu, szkolenia, pokazy, itp...), zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe (takie jak twoje imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-mail, adres pocztowy kod, kraj, twój adres IP i preferencje językowe).
 4. Udział w procesie rekrutacyjnym.
  Jeśli ubiegasz się o pracę w Beautifull Story Sp. z o.o., zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail), dane osobowe (takie jak twoja data urodzenia), informacje o stanowisku o które się ubiegasz, umiejętności językowe, edukację i szkolenia, życiorysy i motywację.

Przeglądanie Witryny internetowej Przeglądając naszą Witrynę, można zbierać dane niektórych użytkowników i urządzeń. Informacje te nigdy nie ujawnią Twojej osobistej tożsamości i dlatego nie są traktowane jako Dane Osobowe. Aby móc śledzić tego typu dane, nasza strona korzysta z plików cookie. Nasze zasady dotyczące plików cookie można znaleźć tutaj. Co to są dane użytkowników i urządzeń? Przeglądarka internetowa i informacje o urządzeniu elektronicznym, informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, informacje demograficzne i dane zagregowane (tj. Dane zgrupowane w taki sposób, że niemożliwe jest powiązanie danych z konkretną osobą). My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać dane użytkowników i urządzeń na wiele sposobów, korzystając z naszej Witryny, w tym za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzenia elektronicznego. Ten rodzaj zbierania danych można wyłączyć za pomocą przeglądarki. Dowiedz się, jak to zrobić, jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili tego typu dane.

4. Do jakich celów używamy danych osobowych?

W zależności od relacji w jaką chcesz z nami wejść, zbieramy i przetwarzamy różne dane osobowe.
Poniżej możesz sprawdzić cel użycia danych osobowych przy poszczególnej relacji:

Klienci • komunikacja bezpośrednia
• sprzedaż i dostawa naszych produktów i usług
• zarządzanie relacjami
• poprawa jakości naszych usług
• prowadzenie badań i analiz
• dostarczanie informacji marketingowych
• zapewnienie bezpieczeństwa naszych urządzeń
• zarządzanie naszą działalnością biznesową i infrastrukturą IT
• zarządzanie reklamacjami, opiniami i zapytaniami
• przestrzeganie obowiązujących przepisów i obowiązków regulacyjnych
Potencjalni klienci • komunikacja bezpośrednia
• potencjalne zarządzanie relacjami
• przeprowadzanie badań i analiz
• dostarczanie informacji o produktach i usługach
• zapewnienie bezpieczeństwa naszych urządzeń
Dostawcy • komunikacja bezpośrednia
• zarządzanie dostawcami
• zapewnienie bezpieczeństwa naszych urządzeń
• zarządzanie naszą działalnością biznesową i infrastrukturą IT
• zarządzanie skargami, opiniami i zapytaniami w ramach naszych działań związanych z zamówieniami
• przestrzeganie obowiązujących przepisów i obowiązków regulacyjnych
Osoby ubiegające się o pracę • komunikacja bezpośrednia
• prowadzenie działań rekrutacyjnych i selekcji
• ocena aplikacji
• oceny kwalifikowalności i dopasowania do stanowiska
• ewentualna propozycja zatrudnienia
• podejmować działania przedumowne przed zatrudnieniem jako pracownik
• budowa puli rekrutacyjnej

 

Jako potencjalny klient nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam żadnych danych osobowych. Jeśli jesteś klientem lub dostawcą, podanie pewnych Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym (np. Potrzebujemy pewnych Danych Osobowych klientów w celach rozliczeniowych). Jeśli jesteś kandydatem do pracy, podanie pewnych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia możliwej umowy.

5. Jakie są podstawy prawne korzystania z Danych Osobowych?

Obowiązujące ustawodawstwo w zakresie ochrony danych wymaga od nas zachowania przejrzystości co do podstaw prawnych lub uzasadnienia przetwarzania danych osobowych. Zasadniczo korzystamy z następujących podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.

 1. Twoja zgoda. W wielu przypadkach Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez Beautifull Story Sp. z o.o. na podstawie Twojej zgody. Na przykład możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu dostarczenia informacji marketingowych, aktualizacji produktów ... Możemy ubiegać się o Twoją zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej. Poszukując Twojej zgody, poinformujemy Cię o sposobie wykorzystania twoich danych, a także o celach. W niektórych okolicznościach, takich jak rozmowy telefoniczne, zgoda może być udzielona ustnie. Po uzyskaniu zgody możesz ją wycofać w dowolnym momencie.
 2. Konieczne do wykonania umowy. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez nas w celu ustalenia, wykonania i rozwiązania umowy (np. W celu świadczenia naszych usług). Przed zawarciem umowy - w fazie rozpoczęcia umowy - dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania ofert, wysokości zamówień lub zamówień lub w celu spełnienia innych żądań potencjalnego klienta związanych z zawarciem umowy. Potencjalni klienci mogą się kontaktować w trakcie procesu przygotowywania umowy, korzystając z informacji, które dostarczyli.
 3. Zobowiązania prawne, którym podlegamy. Twoje dane osobowe są nam potrzebne:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Tobą np. umowy sprzedaży zawieranej w naszym sklepie on-line (podstawa - umowa);
 2. w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);
 3. w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 4. w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 5. w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji oferowanych przez nas produktów i usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałanie oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (nasz prawnie uzasadniony interes);
 8. by prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego oraz osób trzecich, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 9. by dokonywać personalizacji treści reklamowych w zakresie dotyczącym naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług m.in. zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dokonywanymi zakupami, Twoimi aktywnościami - co będzie następowało na naszej stronie internetowej i w Internecie, na naszych aplikacjach, drogą pocztową (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrazisz dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych na temat naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług za pośrednictwem e-mail, SMS/MMS lub wiadomości wysłanych z aplikacji mobilnych. Ponadto możesz wyrazić zgodę na nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych prowadzonych z Tobą przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z naszymi Klientami. Innymi słowy, Beautifull Story Sp. z o.o. pozostanie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i podejmie niezbędne środki w celu ochrony ich przetwarzania (na przykład za pomocą standardowych klauzul umownych).

6. Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przechowywane w Belgii lub w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od czasu do czasu możemy jednak potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów (odbiorców) znajdujących się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym do krajów, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych osobowych. Jeśli Dane Osobowe są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju poza nim, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony Danych Osobowych, zapewniamy, że (i) taki transfer może być oparty na odpowiednim uzasadnieniu prawnym (np. Twoja wyraźna zgoda) lub konieczność wykonania naszych usług) lub (ii) istnieją odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich Danych Osobowych zgodnie z normami, które są równoważne z normami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. Innymi słowy, Professionails pozostanie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i podejmie niezbędne środki w celu ochrony ich przetwarzania (na przykład za pomocą standardowych klauzul umownych).

7. Jak chronimy dane osobowe?

Beautifull Story Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec lub przeciwdziałać nieautoryzowanemu i niezgodnemu z prawem przetwarzaniu lub ujawnieniu, a także przypadkowej utracie, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przed wprowadzeniem nowych metod przetwarzania danych, w szczególności nowych systemów informatycznych, techniczne i organizacyjne środki ochrony Danych Osobowych zostaną zdefiniowane i wdrożone przez Beautifull Story Sp. z o.o.. Środki te będą oparte na aktualnym stanie wiedzy, ryzyku związanym z przetwarzaniem danych oraz potrzebie ochrony danych osobowych. Ponadto te techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych będą regularnie dostosowywane do zmian technicznych i zmian organizacyjnych

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe nie dłużej niż to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy. Ten okres jest inny dla każdego celu. Ponadto obowiązują przepisy i regulacje, które określają minimalne i maksymalne okresy przechowywania danych osobowych.

9. Komu mogą być udostępniane dane osobowe?

W związku z celami opisanymi w punkcie 4 możemy potrzebować udostępnić dane osobowe stronom trzecim, tak zwanym "odbiorcom". Te strony trzecie (odbiorcy) mogą obejmować: Dystrybutorzy regionalni, obsługujący Twój region; zewnętrzni usługodawcy zewnętrzni (np. księgowi, audytorzy, prawnicy i inni profesjonalni doradcy, dostawcy usług call-center, systemy informatyczne, dostawcy usług hostingowych, banki i instytucje finansowe, zewnętrzni usługodawcy, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej ); władze rządowe; inne strony trzecie (np. agencje ratingowe, komercyjni dostawcy informacji, nabywcy i potencjalni nabywcy).

10. Jakie dane udostępniamy stronom trzecim?

Te informacje zostaną udostępnione tylko wtedy, gdy są istotne dla strony trzeciej.

11. Jakie masz prawa jako podmiot danych?

Jako podmiot danych masz następujące prawa dotyczące własnych danych osobowych:

 • Prawo dostępu. Masz prawo uzyskać potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to uzyskać dostęp do twoich danych osobowych i informacje dotyczące przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawiania nieprawidłowych Danych Osobowych, uzupełniania Danych osobowych oraz adresatów, którym dane osobowe zostały przekazane, z informacją o ich sprostowaniu.
 • Prawo do usunięcia. Z zastrzeżeniem pewnych warunków, masz prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych. Jeżeli Twoje Dane Osobowe zostały upublicznione, Beautifull Story Sp. z o.o. podejmie racjonalne kroki w celu poinformowania kontrolerów przetwarzających Dane Osobowe o Twojej prośbie o ich usunięcie i poinformowania odbiorców Danych Osobowych o Twojej prośbie o ich usunięcie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Z zastrzeżeniem pewnych warunków, masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także, w przypadku ograniczeń, ograniczenie przetwarzania do zwykłego przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych. Z zastrzeżeniem pewnych warunków, masz prawo do otrzymania Danych osobowych, które możesz wykorzystać w dowolny sposób. Na prośbę, Beautifull Story Sp. z o.o. ma obowiązek przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio do innego kontrolera.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w oparciu o określone podstawy i prawo do wyrażania sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie, bez wycofania się, co ma wpływ na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie . W przypadku zautomatyzowanego procesu indywidualnego podejmowania decyzji masz prawo do interwencji człowieka, przedstawienia swojego punktu widzenia, otrzymania wyjaśnienia zautomatyzowanej decyzji i podjęcia decyzji.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Zgłoszenia można dokonać na poniższe sposoby: 1. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza 2. Tradycyjną pocztą wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu. Powyższe prawa mogą obowiązywać tylko w pewnych okolicznościach i mogą podlegać pewnym warunkom, wyłączeniom lub wyjątkom określonym w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

12. Jak zmienić swoje preferencje marketingowe?

Możesz zdecydować o zmianie swoich preferencji marketingowych w dowolnym momencie. Jeśli jesteś przeszłym lub aktualnym klientem, możemy użyć twoich danych kontaktowych, w tym adresu e-mail, do wysyłania ci komunikatów marketingowych. Możesz w każdej chwili i bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, anulując subskrypcję wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami (patrz sekcja 13). Jeśli nie jesteś przeszłym lub aktualnym klientem, możemy użyć Twoich danych kontaktowych, w tym adresu e-mail, do wysyłania informacji marketingowych pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę. Komunikacja marketingowa wykorzystywana przez Beautifull Story Sp. z o.o. może obejmować: (i) otrzymywanie od nas wiadomości e-mail; (ii) odbieranie od nas wiadomości telefonicznych i poczty lub poczty elektronicznej; oraz (iii) udostępnianie danych osobowych wybranym partnerom zewnętrznym w celach marketingowych. (patrz Rozdział 10)

13. Z kim się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące sposobu, w jaki dane osobowe są używane przez Beautifull Story Sp. z o.o., możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej poczty, korzystając z danych kontaktowych poniżej:

 

Privacy Policy Professionails nv/sa - version 1 - date : 17 May 2018